Lęk Uogólniony

Lęk uogólniony, inaczej zespół lęku uogólnionego, to zaburzenie psychiczne polegające na długotrwałym i uporczywym zamartwianiu się o rozmaite zdarzenia i sytuacje w życiu związane na przykład ze stanem zdrowia, pracą, śmiercią, rodziną, przyszłością, etc.

Osoby, które cierpią na zespół lęku uogólnionego, odczuwają przesadny i niczym nieuzasadniony strach przed tym, co ich zdaniem może wydarzyć się w przyszłości. Najcześciej przewidywanym scenariuszem jest nieszczeście związane z chorobą lub problemami finansowymi. Należy zaznaczyć, że patalogiczny lęk nasila sie w sytuacjach stresowych (na przykład wtedy gdy nie ma w pobliżu osób bliskich), a zmniejsza się w okresie względnego spokoju psychicznego.

Zespoł lęku uogólnionego ma również istotny wpływ na życie tych, którzy są bliskimi osób cierpiących na to zaburzenie psychiczne. Prowokowana tworzeniem czarnego scenariusza przesadna czujność, może prowadzić do nadopiekuńczości przejawiającej się kontrolowaniem najbliższych. Jest to oczywiście wtedy motywowane troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Zespół lęku uogólnionego może objawiać się również fizjologicznie porzez bóle glowy, brzucha, karku, nudności i wymioty, nadmierną potliwość i zaburzenia snu. Można spodziewać się również problemów z koncentracją i pamięcią, nadmiernej drażliwości i irytacji oraz odczuwania przewlekłego zmęczenia. Alkohol i/lub narkotyki również mogą pojawiać się cześciej w życiu osoby z zespołem lękowym.

Przyjmuje się, że jeśli nieuzasadniony lęk utrzymuje sie dłużej niż sześć miesięcy, to konieczna jest wizyta u lekarza psychiatry, a w ślad z tym wprowadzenie terapii farmakologicznej. Podobnie jak w przypadku depresji, zalecane jest rozpoczęcie pracy z psychoterapeutą.

Podczas procesu terapeutycznego, psychoterapeuta zachęca klienta do bliższego przyjrzenia się naturze dręczących myśli i do zrozumienia w jaki sposób wpływają one na odczuwanie i działanie. Counsellor pomaga spojrzeć na zmartwienia w alternatywny i pomocny sposób. Osoby z zespołem lęku uogólnionego mogą  trzymać się przekonania, że zamartwianie jest im potrzebne i w ogólnym rozrachunku racjonalne. Jednym z celów procesu terapeutycznego jest zbudowanie nowego przeświadczenia, że koncentrowanie się na scenariuszu pod tytułem: co jeśli, jest całkowicie bezproduktywne i niszczące. W związku z tym, tendencja do koncentrawania uwagi na rozwiązywaniu problemów, które w rzeczywistości nie istnieją i angażowanie się w budowanie scenariuszy katastroficznych, są podczas sesji konfrontowane.

Treningi relaksacyjne i trening mindfulness (o czym mowa na osobnej stronie) mogą być bardzo pomocne w minimalizowaniu negatywenych skutków długoterminowego oddziaływania lęku, czy niepokoju. Zamiast odrzucania i unikania odczuwania lęku, w trakcie treningu klient jest silnie wspierany aby w tym lęku być. Zgodnie z ta metodą lęk zostanie zredukowany naturalnie, bez walczenia z nim.

Terapeuta może również zachęcić do zastanowienia się nad zmianami w stylu życia, które mogłyby dodatkowo pomóc w redukcji lub też całkowitym pozbyciu się nieuzasadnionych lęków.

Polski Terapeuta w Dublinie

Skontaktuj się ze mną poprzez wypełnienie formularza bądź telefonicznie

Wypełnij formularz