Teoria koncentracji na osobie sugeruje, że posiadamy nie tylko koncepcję lub definicję nas samych – jakimi jesteśmy teraz, ale również odczuwamy nas samych – jakimi idealnie chcielibyśmy być.
Jednym z głównych celów terapii skoncentrowanej na osobie, czyli person-centred therapy, jest pomoc klientom w podążaniu w kierunku ich własnych, zidentyfikowanych ideałów.
Można stwierdzić, że Person-Centred Approach, czyli metoda psychoterapeutyczna skoncentrowana na osobie, jest terapią dotyczącą związku pomiędzy dwojgiem ludzi. Przyjmuje się, że osoby które doświadczają problemów natury emocjonalnej były zaangażowane w relacje, w których ich własne przeżywanie rzeczywistości było odrzucane, ignorowane lub umniejszane przez innych. Źródło polepszenia, lub nawet uzdrowienia naszego stanu emocjonalnego, rozpoczyna swój bieg w relacji (w związku), w której czujemy się w pełni akceptowani i doceniani.

Carl Rogers, twórca podejścia skoncentrowanego na osobie, podsumował główne charakterystyki relacji terapeutycznej i zawarł je w formule – konieczne i wystarczające warunki dla dokonania terapeutycznej zmiany osobowości. Jeżeli mówimy o relacji terapeutycznej pomiędzy psychoterapeutą a klientem, w czasie której rozpoczyna się proces konstruktywnej zmiany osobowości, to konieczne jest aby zrozumieć nastepujące założenia takiej relacji:

  1. Dwie osoby są w kontakcie psychologicznym.
  2. Pierwsza osoba, którą nazywamy klientem, w początkowej fazie terapii,  znajduje się w stanie nieautentyczności, bedąc bezbronną i niespokojną.
  3. Druga osoba, którą nazywamy terapeutą, jest autentyczna i zintegrowana w relacji.
  4. Terapeuta doświadcza bezwarunkowego szacunku i akceptacji wobec swojego klienta.
  5. Terapeuta doświadcza empatycznego zrozumienia tego, co jest wewnętrznym układem odniesienia klienta i stara się o tym na bieżąco informować.
  6.  Osiągnięto przynajmniej minimalny poziom komunikowania klientowi, że jest zrozumiany oraz  bezwarunko i pozytywnie akceptowany.

Zgodnie z modelem terapeutycznym skoncentrowanym na osobie (person-centred aproach), istnienie i występowanie przez jakiś czas powyższych założeń, jest wystarczające dla konstruktywnej zmiany osobowości.

W tym modelu psychoterapeutycznym, trzy składniki relacji terapeutycznej zostały objęte szczególną uwagą w trakcie szkolenia counsellorów, a mianowicie: Akceptacja, Empatia i Autentyczność. Te trzy jakości posiadane przez terapetę, pomagają klientom w realizacji ich potencjału i rozwoju wewnętrznego.