Library

/Library
1703, 2017

Focusing EN

By | March 17th, 2017|Categories: Uncategorised|0 Comments

Focusing (Skupienie) jest motodą terapeutyczną stworzoną przez psychoterapeutę Eugene'a Gendlina. Może ona mieć zastosowanie w każdej sytuacji psychoterapeutycznej. Focusing jest procesem skierowanym na to co dzieje się w naszym wnętrzu. Otwieramy się na szczególny, otwarty  i [...]