Counselling

Jak mógłbym wyjaśnić, co to jest Counselling?

Jeżeli sięgniemy do słownika angielsko-polskiego, to okaże się, że counselling w języku polskim oznacza poradnictwo. Jeżeli połączymy to z psychoterapią, to wyjdzie nam coś w rodzaju poradnictwa psychoterapeutycznego. Nie traktujmy jednak w tym przypadku tłumaczenia dosłownie, albowiem  counsellor nie doradza swoim klientom, a pomaga im w znalezieniu ich własnych dróg do tego, by poczuć sie psychicznie lepiej. Możemy więc określić counselling jako pomoc psychoterapeytyczną, lub psychologiczną.

W Polsce counselling nie jest powszechnie rozpoznawalny. Na ogół mówimy o wizycie u psychoterapeuty, psychologa lub psychiatry. Coś wydarzyło się w naszym życiu, utraciliśmy wewnętrzny spokój  i czujemy, że sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie emocjonalnie. Z własnej inicjatywy, lub za namową rodziny, przyjaciół, czy choćby kolegów/koleżanek z pracy, decydujemy się na skorzystanie z pomocy specjalisty.

Counselling można nazwać procesem psychoterapeutycznym, podczas którego jedna osoba – counsellor/psychoterapeuta, pomaga drugiej osobie – klientowi, w wyrażeniu myśli i uczuć. Mamy tutaj do czynienia z relacją profesjonalną, ale charakteryzującą się otwartością na bardzo osobisty przekaz informacji, który objęty jast  zasadą poufności, szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

Dzięki aktywnemu wsłuchaniu się w informacje przekazywane przez klienta, counsellor zaczyna rozumieć percepcję klienta i dostrzega wyraźniej jego przestrzeń emocjonalną. Na bazie tego porozumienia budowana jest realacja psychoterapeutyczna i rozpoczyna się proces terapeutyczny, którego celem jest rozważenie, wybór i wprowadzanie w życie klienta takich zmian, które  są z nim zgodne.

Counsellor Terapeuta w Dublinie

Skontaktuj się ze mną za pomocą formularza bądź telefonicznie

Wypełnij formularz

 

Click to call: 085 715 94 18