Jak mógłbym wyjaśnić, co to jest counselling?

Jeżeli sięgniemy do słownika angielsko-polskiego, to okaże się, że counselling w języku polskim oznacza poradnictwo. Jeżeli połączymy to z psychoterapią, to wyjdzie nam coś w rodzaju poradnictwa psychoterapeutycznego. Nie traktujmy jednak w tym przypadku tłumaczenia dosłownie, albowiem  counsellor nie doradza swoim klientom, a pomaga im w znalezieniu ich własnych dróg do tego, by poczuć się psychicznie lepiej. Możemy więc określić counselling jako pomoc psychoterapeutyczną lub psychologiczną.

W Polsce counselling nie jest powszechnie rozpoznawalny. Na ogół mówimy o wizycie u psychoterapeuty, psychologa lub psychiatry. Coś wydarzyło się w naszym życiu, utraciliśmy wewnętrzny spokój  i czujemy, że sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie emocjonalnie. Z własnej inicjatywy, lub za namową rodziny, przyjaciół, czy choćby kolegów/koleżanek z pracy, decydujemy się na skorzystanie z pomocy specjalisty. Takim specjalistą może być Counsellor, który otrzymuje kwalifikacje po trwającym klika lat procesie edukacyjnym. Proces ten, oprócz przyswojenia wiedzy teoretycznej, składa się również (jeżeli nie przede wszystkim) z intensywnego i często trudnego procesu autorefleksji. Counsellor, zanim rozpocznie pracę z klientami, sam przechodzi długotrwały proces terapeutyczny, w którym rozpoznaje znaczenie własnych emocji i uczuć. Dla wielu Counsellorów / Psychoterapeutów, kluczowym zagadnieniem wydaje się być akceptacja – wobec samego siebie i wobec innych.

Na bazie tej akceptacji Counsellor tworzy bezpieczne środowisko emocjonalne, dzięki któremu dana osoba może się przyjrzeć bliżej swoim problemom, bez obawy o bycie ponaglaną i ocenianą. Counselling można zatem nazwać procesem psychoterapeutycznym, podczas którego jedna osoba – counsellor/psychoterapeuta, pomaga drugiej osobie – klientowi, w wyrażeniu myśli i uczuć.

Lęk, gniew, porzucenie, odrzucenie, żal, trauma, poczucie zagubienia i dezinformacji – to między innymi te zagadnienia sfery emocjonalnej i uczuciowej, które w procesie psychoterapeutycznym mogą być objęte głębszą analizą w celu zrozumienia kim jesteśmy oraz sformułowania na nowo takich zachowań i zaplanowaniu takich działań, które są i będą z nami zgodne.